Kvalitativt och prisvärt hundfoder

Hundfoder kan tyckas vara statiskt och inte utvecklas så mycket mer. Faktum är att det redan nu forskas fram och utvecklas nya koncept även på hundfoder.

Att det forskas och utvecklas ny mat för människor, det vet nog de flesta. Det är många som arbetar med att hitta alternativa proteinkällor. Dessa alternativ ska på sikt ersätta eller komplettera dagens proteinkällor. Det är dock inte bara människor som behöver alternativ utan även våra fyrbenta vänner också.

Det gör att även hundfoderindustrin forskar och testar olika alternativ för att få fram ett fullgott foder. Fodret är fortfarande den största delen av huvudfödan för en hund. Därför krävs det att hundfodret är väl balanserat så hunden får i sig alla näringsämnen den behöver. Eftersom olika hundar behöver olika saker så finns det också olika sorters hundfoder.

Hundfoder som tilltalar hunden

Något man inte får glömma är att fodret också måste tilltala hunden själv. Det är viktigt att hunden uppskattar både lukt och smak. Hundens nos är många tusen gånger bättre än människans så det är viktigt med rätt smak och doft. Andra saker som man arbetar med är att ha nya produktionsmetoder. Förhoppningsvis kommer dessa produktionsmetoder i längden att vara bättre för miljön. En sak de kommit långt med är att hitta bra förpackningar och bra emballage. Det ska vara smarta förpackningar för både köpare, distributörer och tillverkare.

Alla tillverkare vill minska sina produktionskostnader i förhållande till andra kostnader. Tillverkarna vill ju gärna ha en vinstökning på sina produkter, men även för att sänka priset gentemot kunderna. Det gör att man försöker experimentera med olika förpackningsstorlekar och att man bara tillverkar det man säljer. På så sätt undviker man även svinn i en högre grad.

Hundfoder med minskad miljöpåverkan

I framtiden kanske man kan köpa prisvärt hundfoder som görs ”on demand”. Det skulle i så fall innebära att man tillverkar endast efter att maten är beställd så det är färskt hundfoder i leveranserna. Även i distributionsleden försöker man hitta smarta lösningar för en mer effektiv transport.

En sådan sak som idag är naturlig för de allra flesta är att samköra produkterna till beställare i samma område. En annan viktig del som tidigare benämnts är förpackningarna. Varje sparat gram på en förpackning gör transporten mer effektiv. Prisvärda hundfoder som är bra för hunden ska finnas i alla prisklasser.

Prisvärt hundfoder för alla hundägare

Man ska inte behöva vara höginkomsttagare för att få tag i ett kvalitativt hundfoder. Även de med låg inkomst ska känna att de har råd med kvalitativt hundfoder. De allra flesta vill ju att hunden ska må bra utefter hundens egna förutsättningar. Ett sätt att göra det är just att köpa ett kvalitetsfoder som är prisvärt.

Om man framtids-siar lite grand så har innovationerna inom hundmat bara börjat. Man kan definitivt dra paralleller till de experiment som görs när det gäller föda för människor. Vet man att insekter är okej mat för människor så kan man också erbjuda hunden maten. Vem vet i framtiden vad framtiden har med sig?