Sprinklersystem – en ny investering

Det finns många sätt att skydda sitt företag. Ett är att installera brandlarm och kanske även sprinklersystem som jobbar tills brandkåren kommer på plats.

Det nya callcentret hade gått igenom flera kontroller och säkrats så att det var ordentligt skyddat mot brand. Det fanns dock en sak som saknades för att den nya ägaren skulle vara helt nöjd. Kristian, som han hette, önskade även installera ett sprinklersystem för att höja brandsäkerheten ytterligare några snäpp. Ett system som lämnade minsta möjliga skada vid utlösning.

Därför kontaktade han ett företag som specialiserat sig på just detta. De kom på besök och tittade på både ritningar och byggnaden i sig för att se vad som bäst kunde passa. Det vanligaste att installera i kontorslokaler kallades våtrörssystem som var en smart lösning vid både brand och falsklarm.

Ett smart sprinklersystem

Kristian fick förklarat för sig att våtrörssystemet bestod av rör som var fyllda med vatten och försedda med sprinklerhuvuden. Dessa aktiverades inte förrän sprinklerhuvudet utsattes för värme. Det som gjorde systemet så speciellt var att varje sprinkler reagerade separat. Så det var endast de som aktiveras av värmen som sprutade vatten.

På så vis blev skador som orsakats av vattnet minimala. Skulle larmet visa sig vara falskt skulle inga sprinklers aktiveras eftersom temperaturen inte ökade i rummet. Kristian tyckte att dessa lät som en mycket bra investering och bad om ett kostnadsförslag. Det var bara formalia, han visste redan att det var det sprinklerssystemet han ville ha på sitt företag.